woensdag, maart 27, 2013

De kracht van simpel


Ik las ergens onderstaand verhaal. Een interessant voorbeeld van de kracht van  simpelheid.

Een filosofieklas had het laatste tentamen van het semester. Van dit tentamen hing veel af voor het eindcijfer op dit onderdeel. De docent gaf tijdens een tentamen de volgende opdracht: 'Hoe ga jij mij overtuigen dat de stoel die daar vooraan in de klas staat onzichtbaar is?'

Alle studenten zaten het hele uur te zwoegen om deze ogenschijnlijk lastige vraag van een goede steekhoudende argumentatie te voorzien. Alle studenten, behalve één. Deze student leverde zijn antwoord al na één minuut in en verliet het klaslokaal.

De volgende dag werden de resultaten van dit tentamen gepubliceerd. De enige student met een 10 was de student die na een minuut was vertrokken en het enige wat hij op zijn tentamenformulier had geschreven was: 'Welke stoel?'


Zo simpel kan het soms zijn. Voor sommige vragen is een antwoord zelfs niet nuttig, maar is een wedervraag eerder op zijn plaats.

Er zit in dit verhaal een kleine les voor de HR-adviseur (als self-propelling professional): laat ik met mijn bijdrage de complexiteit afnemen (maak ik het simpeler) of juist toenemen (maak ik het juist moeilijker). Het is vaak jouw taak om moeilijke dingen eenvoudiger te maken zodat mensen (klanten, medewerkers, managers, etc.) die jouw kennis niet hebben begrijpen waar het over gaat, weten wat er moet gebeuren en tegelijkertijd - en dat is het spannende eraan - ook nog eigenaar blijven van het vraagstuk. Een simplificerende wedervraag kan daarbij soms uitermate behulpzaam zijn.

Geen opmerkingen:

Most Viewed