zondag, september 13, 2015

Hernoemen van HR: de POL-professional


Ondanks dat het een relatief jong vakgebied is, zijn er weinig vakgebieden waar de functienamen zo vaak veranderen als het HR-vakgebied. De belangrijkste vraag is dan logischerwijs ook: wat wordt de volgende? Hieronder een aanzet tot een nieuwe naam.

In de begindagen van wat we nu het HR-vak noemen, was er de personeelswerker. De functie die zich bezig hield met de personele kant van het bedrijf. Deze eerste incarnatie van de professie leek nog op een soort sociaal werk maar dan binnen een organisatie. Deze noeste arbeider in het werkveld van het menselijk welbevinden werd al snel opgevolgd door de personeelsconsulent en personeelsadviseur, die -voorzichtig - de organisatiekant aan het vakgebied toevoegden. Vanwege het toegenomen belang van de organisatiekant en door de verdere verzelfstandiging van het vak, ontstond de P&O-adviseur, de ultieme balanceerder tussen organisatiebelang en individueel belang. Onder invloed van onder meer de Amerikaanse universiteiten (o.a. Harvard en Michigan) en economische tegenwind raakte het begrip Human Resource Management in zwang en veranderen de P&O-adviseurs in HR-consultants of HR-adviseurs. Zoals ze tot op de dag van vandaag nog overal genoemd worden.
Op afdelingsniveau zag je overigens dezelfde ontwikkeling: wat begon als een afdeling personeelszaken ontwikkelde zich via de afdeling P&O naar wat tegenwoordig een afdeling HRM heet.

Als functienamen zo vaak wijzigen in het vakgebied, is het natuurlijk de vraag wat de volgende naam wordt die vakgenoten gaan gebruiken. Mijn voorlopig voorstel is die van de POL-professional.

People: de professionals die verstand hebben van mensen. Die begrip hebben van motivatie, psychologie, sociale processen en talent. Kortom, professionals die werkende mensen (zijnde daadwerkelijk levende wezens, niet alleen fte's of kengetallen) begrijpen, laten reflecteren en kunnen beïnvloeden.

Organisations: de professionals die begrijpen waar het in (maar ook buiten) organisaties om draait, die verstand hebben van de 'business' en de menselijke factor daarbinnen kunnen onderscheiden en ontwikkelen, die in staat zijn om organisaties en organisatievormen aantrekkelijk te maken en te houden en die verbindingen binnen deze organisaties herkennen en kunnen ontwikkelen zodat samenwerken samen werken wordt.

Leadership: de professionals die verstand hebben van het krachtenveld waar een leider zich in beweegt en niet weglopen voor een stuk verantwoordelijkheid. Die in staat zijn om beweging op gang te krijgen en te houden, en die niet wegkijken als het spannend of ethisch gecompliceerd wordt.


Waarom POL? Waarom in het Engels? Omdat het vak dat we nu nog HRM noemen zich altijd afspeelt op het kruispunt van Mensen, Organisaties en Leiderschap. Daar hebben verstand van, of moeten we rap verstand van krijgen. En het heet een POL-professional omdat een MOL-professional of HOL-professional (Humans, Organisation, Leaderschip) toch wat vreemde associaties kunnen oproepen.

Heb jij andere ideeën of nog ken jij nog andere namen voor professionals binnen het vakgebied, noem ze in de comments!


Geen opmerkingen:

Most Viewed