donderdag, juni 28, 2018

Stemverklaring Evaluatie Lokale Ombudscommissie Ede

Op 28 juni 2018 heeft de raad besloten om de Lokale Ombudscommissie Ede te handhaven. Dit is een commissie waar de inwoner zijn klacht over Tijdens de laatste vergadering werd door een aantal partijen een amendement (dit is een wijzigingsvoorstel van de raad op een voorstel vanuit het college) ingediend waarin werd opgeroepen om de Lokale Ombudscommissie Ede op te heffen en deze taak over te dragen naar de Nationale Ombudsman. Wij zijn hier tegen omdat we vinden dat wat je lokaal kunt regelen, je ook lokaal moet regelen, en omdat het klachtrecht voor de jeugdzorg niet geborgd is in het amendement. De Nationale Ombudsman is hier namelijk niet toe bevoegd en waardoor je dit dus lokaal moet regelen.

Hieronder de stemverklaring die ik namens het CDA heb afgelegd:

"Voorzitter,

Het CDA constateert zich dat er nog veel te verbeteren valt aan de ondersteuning en vindbaarheid van de lokale ombudscommissie. Wij onderschrijven het onafhankelijk karakter van de commissie en vinden dat wat je lokaal kunt regelen, je niet landelijk hoeft te regelen. Wij roepen het college op de aanbevelingen snel door te voeren en zullen dit op de voet volgen. Wij stemmen tegen het ingediende amendement en stemmen voor het voorstel. Dank u wel."


Geen opmerkingen:

Most Viewed