Pages - Menu

donderdag, februari 18, 2016

Wat geeft jou richting als leider en professional?

Managementboeken. Je kunt erin verdrinken, zoveel aanbod is er. Het is een markt op zichzelf. Verkoopcijfers en populariteit lijken dit in ieder geval te suggereren. Maar populariteit zegt nog niets over toepasbaarheid en gebruik. Wat ik mij bijvoorbeeld afvraag is in hoeverre in de daadwerkelijke praktijk leiders, HR-professionals en andere praktijkridders er ook iets mee doen. Met andere woorden: worden de boeken ook door de praktijk gebruikt of is het een markt van vooral schrijvers voor andere schrijvers?

Ergens zal je als leider of professional -al dan niet op basis van al die informatie-  toch je eigen kijk moeten ontwikkelen. Je kunt immers niet altijd met een stapel boeken onder je arm door het managementleven stappen. Het is, denk ik, belangrijk dat jij uit die hele stroom van leiderschapswijsheid (en -onwijsheid) je eigen verhaal weet te maken. Je eigen set van waarheden die jouw leiderschapsstijl beschrijven en waar je jezelf als het ware aan houdt. Je ‘innerlijk kompas’ als het ware. Dit vraagt om richtinggevende persoonlijke imperatieven.

Over imperatieven (woord klinkt ingewikkelder dan het idee erachter is) heb ik onlangs een post geschreven op de site van Flyter. Klik hier om er meer over te lezen.

maandag, september 14, 2015

Robotisering: hoeveel risico loopt jouw baan?

Image: memegen.com
Robots. Handig. Of toch niet? Gaan ze onze banen overnemen?  Gaat een robot door de ontwikkelingen in artificial intelligence slimmer worden dan de mens en wordt de mensheid een lagere levensvorm en krijgt een lagere plek in de voedselketen? Gaat singulariteit onze toekomst bepalen en worden we straks allemaal opgenomen in het grote collectief? Allemaal vragen waar science fiction auteurs maar ook de futurologen mooie antwoorden op proberen te geven. Bekijk de TED talk van futuroloog Ray Kurzweil maar eens om te zien hoe volgens hem technologie ons leven zal transformeren.  Maar ook onze eigen minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deelde zijn bespiegelingen over dit onderwerp in een rede in 2014. Hoe dan ook, technologie beïnvloedt ons leven steeds meer en zal ook ons beeld van werk steeds verder beïnvloeden.

Image: BBC.com
Maar hoe groot is eigenlijk de kans dat robots jouw (toekomstige) baan gaan overnemen? De technologie redactie van de BBC zocht het samen met de de Oxford University voor je uit en maakte er een leuke app voor: Will a robot take your job? (Deze site is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in de UK maar indicatief is het wel). Een eerste, niet steekhoudende verkenning, laat zien dat met name productiegerelateerde en banen voor laagopgeleiden het slachtoffer zullen worden van robots.


Hoe zit het eigenlijk met HR- en managementbanen? Een paar banen en hun robotiseringswaarschijnlijkheidscore:

  • Human Resource Manager/Director: Not very likely (32%)
  • Human Resource Administrative worker: Very likely (90%)
  • Management Consultant: It's very unlikely (7%)
  • Functional manager: It's not very likely (25%)
  • Financial manager: It's quite unlikely (7%)
Image: BBC.com


zondag, september 13, 2015

Hernoemen van HR: de POL-professional


Ondanks dat het een relatief jong vakgebied is, zijn er weinig vakgebieden waar de functienamen zo vaak veranderen als het HR-vakgebied. De belangrijkste vraag is dan logischerwijs ook: wat wordt de volgende? Hieronder een aanzet tot een nieuwe naam.

In de begindagen van wat we nu het HR-vak noemen, was er de personeelswerker. De functie die zich bezig hield met de personele kant van het bedrijf. Deze eerste incarnatie van de professie leek nog op een soort sociaal werk maar dan binnen een organisatie. Deze noeste arbeider in het werkveld van het menselijk welbevinden werd al snel opgevolgd door de personeelsconsulent en personeelsadviseur, die -voorzichtig - de organisatiekant aan het vakgebied toevoegden. Vanwege het toegenomen belang van de organisatiekant en door de verdere verzelfstandiging van het vak, ontstond de P&O-adviseur, de ultieme balanceerder tussen organisatiebelang en individueel belang. Onder invloed van onder meer de Amerikaanse universiteiten (o.a. Harvard en Michigan) en economische tegenwind raakte het begrip Human Resource Management in zwang en veranderen de P&O-adviseurs in HR-consultants of HR-adviseurs. Zoals ze tot op de dag van vandaag nog overal genoemd worden.
Op afdelingsniveau zag je overigens dezelfde ontwikkeling: wat begon als een afdeling personeelszaken ontwikkelde zich via de afdeling P&O naar wat tegenwoordig een afdeling HRM heet.

Als functienamen zo vaak wijzigen in het vakgebied, is het natuurlijk de vraag wat de volgende naam wordt die vakgenoten gaan gebruiken. Mijn voorlopig voorstel is die van de POL-professional.

People: de professionals die verstand hebben van mensen. Die begrip hebben van motivatie, psychologie, sociale processen en talent. Kortom, professionals die werkende mensen (zijnde daadwerkelijk levende wezens, niet alleen fte's of kengetallen) begrijpen, laten reflecteren en kunnen beïnvloeden.

Organisations: de professionals die begrijpen waar het in (maar ook buiten) organisaties om draait, die verstand hebben van de 'business' en de menselijke factor daarbinnen kunnen onderscheiden en ontwikkelen, die in staat zijn om organisaties en organisatievormen aantrekkelijk te maken en te houden en die verbindingen binnen deze organisaties herkennen en kunnen ontwikkelen zodat samenwerken samen werken wordt.

Leadership: de professionals die verstand hebben van het krachtenveld waar een leider zich in beweegt en niet weglopen voor een stuk verantwoordelijkheid. Die in staat zijn om beweging op gang te krijgen en te houden, en die niet wegkijken als het spannend of ethisch gecompliceerd wordt.


Waarom POL? Waarom in het Engels? Omdat het vak dat we nu nog HRM noemen zich altijd afspeelt op het kruispunt van Mensen, Organisaties en Leiderschap. Daar hebben verstand van, of moeten we rap verstand van krijgen. En het heet een POL-professional omdat een MOL-professional of HOL-professional (Humans, Organisation, Leaderschip) toch wat vreemde associaties kunnen oproepen.

Heb jij andere ideeën of nog ken jij nog andere namen voor professionals binnen het vakgebied, noem ze in de comments!


Most Viewed